OM LINDEBERGSKOLENES MUSIKKORPS

Vi er et av ca 80 skolekorps i Oslo som viderefører stoltekulturtradisjoner, skaper trivsel og trygg oppvekst.

Det er mye moro i korpset vårt og vi drar på turer et par ganger årlig.

Det er seminarer minst to helger i året og av og til konkurrerer vi mot andre korps. Vi skaper stemning på nasjonaldagen og ellers.

Vi tar vare på hverandre på tvers av alder og blir tryggere på oss selv og andre

Vår historie


Høsten 1975 ble Lindeberg skole åpnet. Som et resultat av dette ble det i november 1975 nedsatt et arbeidsutvalg for å starte et skolekorps. Dette førte til at Lindeberg skoles musikkorps ble stiftet den 25. februar 1976. Da hadde korpset 11 medlemmer, noe som raskt økte til 27.

1975 – Høsten dette året ble Lindeberg skole åpnet. Som et resultat av dette ble det i november 1975 nedsatt et arbeidsutvalg for å starte et skolekorps.
1976 – Lindeberg skoles musikkorps ble stiftet den 25. februar. Da hadde korpset 11 medlemmer, noe som raskt økte til 27.
Korpset ønsket å motta medlemmer fra alle de tre skolene som man visste ville komme i området, og derfor ble navnet forandret til Lindebergs skolekorps den 27. november 1976.
1976 – Lindeberg skoles musikkorps ble stiftet den 25. februar. Da hadde korpset 11 medlemmer, noe som raskt økte til 27.
1978 – Den 10. mai var korpsets spesialtegnede uniformer ferdige til utdeling, og korpsets da 58 musikanter marsjerte i byen med de nye uniformene på 17. mai.
1979 – På våren begynte de første aspirantene fra Skjønnhaug skole (åpnet i august 1978) i korpset.
1983 – korpsets navn ble endret til Lindeberg og Skjønnhaug skolekorps
1986 – korpset ble slått sammen med Jeriko skoles musikkorps (stiftet 18. januar 1978), og navnet ble endret til det det heter i dag: Lindebergskolenes Musikkorps. Korpset hadde da 104 musikanter!

Musikantene rekrutteres primært fra Lindeberg, Skjønnhaug, Lutvann og Jeriko skoler, men musikanter fra andre skoler i nærområdet er hjertelig velkommen!

VÅR HISTORIE I TALL

1976

Grunnlagt

50

Musikanter

100%

Spilleglede

“Det musikalske er selvsagt det som har aller høyest fokus i et korps. Men mange vil si at det sosiale er nesten vel så vesentlig.

Skroll til toppen